Apartman Bina Site Yönetimi

Kolyos Group, apartman bina site yönetimi konusundaki profesyonelliğimiz ile sitenizin standartlarını zirveye taşıyoruz.

Hizmet verdiğimiz apartman bina site yönetimi, günümüzde hızla büyüyen şehirlerde yaşayan herkes için önemli bir konudur. Toplu konut veya siteler, genellikle apartman daireleri, villalar, işyerleri gibi birden fazla ofis ve konut biriminin bulunduğu komplekslerdir. Bu tür yaşam alanları, ortak kullanım alanlarına ve profesyonel hizmetlere ihtiyaç duyar. Yönetim planı ve yasalar çerçevesinde yönetimini gerçekleştiriyoruz.

Profesyonel anlayışımız ile apartman bina site yönetiminde, bu yaşam alanlarının etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamaktayız. İyi bir yönetim sağlayarak, sakinlerin günlük yaşamlarını kolaylaştırırken, yaşam kalitesini arttırıyor ve mülk değerini koruyoruz. Ayrıca reklam ajansı kimliğimiz ile site ve toplu konut alanlarınıza ek gelir sağlıyoruz.

Yönetim Planı Nedir Nasıl Oluşturulur?

Apartman bina ve site yönetimi, apartman ve site sakinlerinin ortak yaşam alanlarının yönetimi ve korunması için önemli bir konudur. Bu amaçla oluşturulan yönetim planı, apartman ve site sakinlerinin hak ve sorumluluklarını belirleyen, ortak kullanım alanlarının kullanımına ilişkin düzenlemeler içeren bir belgedir.

Apartman ve site yönetimi ile ilgili ilgili yasa ve yönetmelikler şunlardır:

 • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu: Bu kanun, apartman ve sitelerin yönetimine ilişkin temel hükümleri düzenlemektedir.
 • Apartman ve Site Yönetimi Hakkında Yönetmelik: Bu yönetmelik, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Yönetim planının içeriği, apartman ve sitenin özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak, yönetim planında bulunması gereken temel hususlar şunlardır:

 • Apartman bina ve sitenin adı, adres ve özellikleri
 • Kat maliklerinin adları ve adresleri
 • Apartman ve sitenin ortak kullanım alanları
 • Ortak kullanım alanlarının kullanımına ilişkin kurallar
 • Yönetim organları ve görev ve yetkileri
 • Apartman bina ve sitenin borç ve alacaklarının yönetimi
 • Yönetim planının değiştirilmesi ve güncellenmesine ilişkin hükümler

Yönetim planı, apartman bina ve site sakinlerinin hak ve sorumluluklarını belirlediği için, dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. Yönetim planı hazırlanırken, apartman bina ve site sakinlerinin görüş ve önerileri alınmalıdır.

Yönetim planı, apartman bina ve site sakinlerinin ortak yaşam alanlarının daha düzenli ve huzurlu bir şekilde yönetilmesi için önemli bir araçtır.

Yönetim planının oluşturulması aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Yönetim planı, apartman bina ve site sakinlerinin oy birliği ile kabul edilmelidir.
 • Yönetim planı, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Yönetim planında, apartman bina ve sitenin özellikleri dikkate alınmalıdır.
 • Yönetim planında, apartman bina ve site sakinlerinin hak ve sorumlulukları açıkça belirtilmelidir.

Yönetim planı, apartman bina ve site sakinlerinin ortak yaşam alanlarının daha düzenli ve huzurlu bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmalıdır.

Yönetim Çalışmalarımızda Önem Verdiğimiz Başlıklar

Kolyos Group Apartman Bina Site Yönetimi Profesyonel Site Yönetimi Toplu Konut Yönetimi

Günümüzde toplu konut projeleri ve sitelerde, her bir daire veya konut birimi ayrı sahipler tarafından satın alınmaktadır. Mülkiyet yönetimi adımında bu sahiplerin haklarını ve sorumluluklarını yasalar kapsamında düzenliyoruz. Apartman bina site yönetimi, bir bina veya sitenin tüm ortak alanlarının ve hizmetlerinin aktif bir şekilde yönetildiği bir süreçtir.

Aynı zamanda bu adımda aidatların belirlenmesi ve tahsil edilmesini sağlıyoruz. Mülk bakımı ve onarımı gibi konulara bu kapsamda yer veriyoruz. Aidatları, yapının genel bakımı, temizlik hizmetleri, güvenlik önlemleri ve diğer ortak giderler için kullanıyoruz. Bu fonların yönetim tarafından etkili bir şekilde izlenmesini, ilgililere raporlanmasını ve doğru şekilde harcanmasını sağlıyoruz.

Kolyos Group Apartman Bina Site Yönetimi Profesyonel Site Yönetimi Toplu Konut Yönetimi Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe hizmetlerimiz ile apartman bina veya sitenizin mali işlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlıyoruz. Bu hizmetler, aidat ve gelir-gider takibi, hesapların hazırlanması, vergilerin ödenmesi ve diğer finansal işleri kapsamaktadır.

Ayrıca site sakinlerinin, özel şifreleri ile giriş yapabilecekleri bir internet sayfası hatta isteğe göre mobil uygulama hazırlıyoruz. Site ile ilgili duyuruları, alınan kararları bu web sayfasında yayınlıyoruz. Ayrıca, herkes kendi kullanıcı adı ve şifresi ile aidat ve diğer borçlarını girip görebiliyor, ödeyebiliyorlar.

Kat malikleri yönetime öneri, taleplerini istediklerini web sitesi veya uygulama üzerinden iletebiliyorlar.

Bu sayede iletişimi kolaylaştırıyoruz.

Kolyos Group Apartman Bina Site Yönetimi Profesyonel Site Yönetimi Toplu Konut Yönetimi 7/24 Güvenlik Hizmetleri

Güvenlik hizmeti apartman bina site yönetiminde en önemli unsurlardan biridir. Güvenlik personeli ile 7/24 giriş-çıkışların kontrolünü sağlıyor ve misafirlerin kaydedilmesiyle güvenliği arttırıyoruz. Aynı zamanda video gözetim sistemleri, alarm sistemleri gibi güvenlik teknolojilerinin kurulumunu ve bakımını da gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca, acil durum planları, yangın güvenliği ve güvenlik önlemleri gibi konular için hazırlık yapıyoruz. Bu sayede sakinlerin güvenliği ve huzuru için çalışıyoruz.

Kolyos Group Apartman Bina Site Yönetimi Profesyonel Site Yönetimi Toplu Konut Yönetimi Temizlik Hizmetleri

Apartman bina ve sitelerde sakinlerin ortak kullanım alanları bulunur. Avlu, bahçe, oyun alanları, yüzme havuzu, asansörler, merdivenler ve spor salonu gibi ortak alanların temizlik ve bakımı düzenli olarak yaptırıyoruz.  Peyzaj bakımı, çöp toplama ve geri dönüşüm gibi hizmetleri düzenli olarak sağlıyoruz. Bu hizmetlerin planlanması, koordinasyonu ve denetimini gerçekleştiriyoruz.

Sakinler ve yönetim kurulu tarafından gelen çeşitli çevre düzenleme taleplerini topluyoruz. Bu talepleri apartman bina site yönetimi olarak bu kapsamda ele alıyoruz.

ortak alanların (otopark, yüzme havuzu, yürüme alanları, spor salonu, peyzaj ve yeşil alanlar) yönetimi

Toplu konut projeleri ve sitelerde, sakinlerin ortak kullanım alanları bulunmaktadır.

Avlu, bahçe, oyun alanları, yüzme havuzu, spor salonu gibi ortak alanların düzenlenmesi ve yönetimini gerçekleştiriyoruz. Ortak alan düzenleme ve denetleme apartman bina site yönetimi işimizin önemli bir parçasıdır.

Otopark düzeni ve temizliğinin sağlanması önemli konulardan bazılarıdır.

Bu alanların denetlenmesi de işimizin en önemli parçaları arasında yer alır.

elektrik, su ve doğalgaz tesisatları bakım ve onarımı asansör periyodik bakımı ve onarımı

Teknik hizmetler, toplu konut yönetiminin diğer bir unsuru olarak karşımıza çıkar. Elektrik, su ve doğalgaz gibi tesisat sistemlerinin bakımı ve onarımını yapıyoruz.

Havuz bakımı, spor aletlerinin bakımı önemli teknik destek konularımız arasındadır.

Asansörlerin periyodik kontrolleri sağlıyor ve arızaların giderilmesi için teknik destek sunuyoruz.

Sosyal etkinlikler de apartman bina site yönetiminin önemli bir parçasını oluşturur. Toplumun birlikte yaşamasını teşvik etmek amacıyla etkinlikler, şenlikler, spor aktiviteleri, seminerler gibi etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca, komşuluk ilişkilerini güçlendirmek ve sorunları çözmek için iletişim kanalları geliştiriyoruz.

apartman bina site yönetimi yasal ve yönetimsel uyum sağlanması kat mülkiyeti kanunu, medeni kanuna uygunluk

Yönetim işimizde, yasalara (Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun v.b.), yerel mevzuatlara ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyet gösteriyoruz. Yerel yönetimlerle iş birliği yaparak gerekli izinleri alıyoruz. Vergi ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek de bizim için önemlidir. Ayrıca yönetimin tüzel kişiliğini temsil edecek avukat desteği de sağlıyoruz.

apartman bina site yönetimi iletişim ve katılımın sağlanması

İyi bir apartman bina site yönetimi olarak sakinler arasında etkili iletişimi teşvik ediyoruz. Yönetime katılımı destekliyoruz. Düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılar ile duyuruları ilgililere iletiyoruz. Geri bildirimlerin alınması gibi faaliyetlerle sakinlerin yönetim sürecine dahil olması sağlıyoruz.

Ayrıca, yönetim kurulu ve mülk sahiplerine toplantılar düzenleyerek bilgi veriyor ve onların görüşlerini alıyoruz. Yine yönetim kurulundan ve site sakinlerinden gelen talepler dahilinde toplantılar düzenliyoruz.

profesyonel site yönetimi finansal raporlama

Gelir ve giderleri takip ediyoruz. Olası sorunları tespit etmek ve yönetim faaliyetlerini iyileştirmek için finansal raporlama yapıyoruz. Finansal raporlama kapsamında genellikle gelir-gider tablosu, nakit akış tablosu ve bilanço hazırlıyoruz. Düzenli ve herkese açık olarak raporlama yapıyoruz.

Finansal raporlama, apartman bina site yönetiminin mali durumunu sağlıklı tutmak ve yönetim faaliyetlerini iyileştirmek için önemli bir araçtır. Bu nedenle, yönetim olarak, finansal raporlama konusunda profesyonel destek sağlıyoruz.

Apartman Bina Site Yönetimi Profesyonel Site Yönetimi Toplu Konut Yönetimi

Sonuç olarak Kolyos Group olarak ortak yaşam alanlarının düzenli ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bir sistem oluşturuyoruz. Güvenlik, temizlik, bakım, teknik, sosyal ve mali hizmetler; yönetim süreçlerimizin temelleri arasında yer almaktadır. Bu hizmetlerimiz, sakinlerin rahat ve huzurlu bir yaşam sürmenizi sağlamak amacıyla düzenli olarak sunuyoruz.

Kolyos Group Ekibi

Scroll to Top
Sohbete Başla
1
Kolyos Ajans
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz ?